Asbestikartoitus

Parmatic Oy tekee asbesti- ja haitta-ainekartoituksia niin yksityisille kuin taloyhtiöille, yrityksille, kunnille sekä kaupungeille. Pienempiä remontteja varten tehdään rajattu kartoitus, missä on kuitenkin lain ja työturvallisuuden kannalta kaikki tarvittava tieto.

asbestikorjaukset

asbestikorjaukset

asbestikorjaukset

Asbestilainsäädäntö muutettiin 2016 vuoden alusta, Keskeisimmät vaatimukset asunnoissa, taloyhtiöissä ja omakotitaloissa teetettävien remonttien kannalta ovat seuraavat:

  • Kartoitusvaatimus koskee kaikkia ennen vuotta 1994 valmistuneita rakennuksia, joissa tehdään purkutöitä. Näitä ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset.
  • Remonttia tekevän tai sellaisen teettävän on huolehdittava, että asbestikartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista.
  • Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on kysymyksessä olevan kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.
  • Kartoitus on teetettävä, vaikka olisi sovittu, että esimerkiksi kylpyhuone puretaan joka tapauksessa asbestipurkuna. Tällä varmistetaan, että asbestin määrä ja sijainti on dokumentoitu.
  • Kartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä piirustuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti.
  • Asbestipurkutöitä saa tehdä vain asbestipurkuun valtuutettu urakoitsija.

Yrityksemme kautta saa myös nämä työt vaivatta kuntoon. Meillä on oman verkostomme kautta kokeneet ja pätevät yhteistyökumppanit vaativiin purkutöihin.