Asbestikartoitus Helsingissä ja muualla pk-seudulla

Parmatic Oy:ltä ammattitaitoinen asbestikartoitus yksityisille, taloyhtiöille, yrityksille, kunnille sekä kaupungeille. Pienempiä remontteja varten tehdään rajattu kartoitus, missä on kuitenkin lain ja työturvallisuuden kannalta kaikki tarvittava tieto. Toimialuettamme ovat Helsinki, Espoo ja muu pk-seutu.

 Varaa kartoitus

Asbestikartoitus Espoo, Helsinki ja Vantaa

Asbestikorjaus ammattilaiselta

Asbestin kartoitus ja korjaus

Asbestikartoitus asiantuntijalta

Asbestikartoitus tulee aina teettää asiantuntijalla. Oikealla tavalla tehty kartoitus palvelee koko asbestityön – myös purkutyön – riittävää hallintaa ja on myös tällöin kokonaisedullisin. On myös hyvä pitää mielessä, että pelkkä laboratorioanalyysi asbestipitoisuudesta ei ole kartoitusraportti. Sen pohjalta alkaa asbestikartoitustyö. 

Rakennuskorjaustöissä asbestikartoitus tulee tehdä ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä, jos tehdään rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä. Eri aikakausilla käytetyissä materiaaleissa on tietty ennustettavuus ja viimeisimpänä ja yleisimpänä kartoituksen kohteena ovat olleet lattiavinyylilaatat, joissa materiaalia käytettiin aina 1980-luvun lopulle asti. Asbestia on käytetty niin laatoissa kuin kiinnitysliimoissa.

Lainsäädännön muutos

Asbestilainsäädäntö muutettiin 2016 vuoden alusta. Keskeisimmät vaatimukset asunnoissa, taloyhtiöissä ja omakotitaloissa teetettävien remonttien kannalta ovat seuraavat:

  • Kartoitusvaatimus koskee kaikkia ennen vuotta 1994 valmistuneita rakennuksia, joissa tehdään purkutöitä. Näitä ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset.

  • Remonttia tekevän tai sellaisen teettävän on huolehdittava, että asbestikartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista.

  • Asbestikartoitus edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on kysymyksessä olevan kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.

  • Kartoitus on teetettävä, vaikka olisi sovittu, että esimerkiksi kylpyhuone puretaan joka tapauksessa asbestipurkuna. Tällä varmistetaan, että asbestin määrä ja sijainti on dokumentoitu.

  • Kartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä piirustuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti.

  • Asbestipurkutöitä saa tehdä vain asbestipurkuun valtuutettu urakoitsija.

Mitä asbesti on? 

Asbesti on yleisnimitys luonnossa esiintyville silikaattimineraaleille, joita on hyödynnetty rakennusteollisuudessa erittäin laajasti. Sitä on käytetty ennen esimerkiksi sauma- ja kiinnityslaasteissa, pintatasoitteissa , lattia- ja kattomateriaaleissa, julkisivulevyissä, putkieristeissä, julkisivumaaleissa ja lisäksi sitä on käytetty nopeuttamaan kiinnityslaastien kuivumista. Asbesti on ollut hyvä eristeaine ja sidosaine, joka kestää hyvin mekaanista rasitusta.

Asbestikuidut ovat vaarallisia ihmisen terveydelle, koska ne sisään hengitettynä eivät poistu keuhkoista kuitujen ”ongenkoukkumaisten” muotojen vuoksi. Asbesti on luonnonmineraali ja sen eri muotojen aiheuttamat terveysongelmat tutkitusti vaihtelevat materiaalin laadun ja altistuksen keston mukaan. Sen käyttö kiellettiin rakennusmateriaaleissa lopullisesti 1994.

Dokumentointi purkutyön ohjenuorana

Asbestikartoitustyö tulee dokumentoida huolellisesti, sillä se toimii onnistuneen asbestipurkutyön pohjana. Kartoitus antaa purkutyölle suunnan eli vaatiiko työ osastointimenetelmän  – joka on yleisin tapa – vai voidaanko työ tehdä kohdepoistona. Tämä tulee yleensä kyseeseen pienemmissä purkutöissä. Dokumentointi on todella tärkeää, sillä lainsäädäntö asbestipurkutöistä on tiukentunut ja on myös kiinteistön arvon kannalta kannattavampaa, että tällaiset lakisääteiset kunnostustyöt on tehty asianmukaisesti kerralla kuntoon.

Ei syytä huoleen - Parmatic hoitaa asbestikartoituksen 

Jos asbestia löytyy rakenteista, ei pidä ollenkaan huolestua. Asbesti ei juurikaan säteile ilmaan vaarallisia ominaisuuksiaan kiinteissä valmiissa rakenteissa. Vasta kun rakenteita aletaan muuttamaan tai purkamaan, vapautuvat niissä olevat asbestikuidut haitallisesti ilmaan. 

Varminta on teettää asbestikartoitus kaikista purettavista materiaaleista asiantuntijan avulla riittävän kattavasti. Tämän vuosituhannen puolella tehty remontti ei takaa sitä, että edellinen korjaus on tehty asbestikartoitus huomioiden, sillä vanhoja rakenteita voi löytyä korjattujen alta. Varaa kartoitus kokeneelta ammattilaiselta Parmaticilta, jonka toimialuetta ovat Helsinki, Espoo ja muu pk-seutu. Meiltä myös asbestipurku ja haitta-ainekartoitus.

 

Varaa kartoitus