Rakenteiden tiivistäjä

Tiivistyskorjaukset ovat yksi sisäilmakorjauksissa käytetty menetelmä. Tutustu palveluumme ja ota yhteyttä. Toimimme pääkaupunkiseudulla!

Ota meihin yhteyttä

Puhdas sisäilma

Korjausrakentamisessa epäpuhtauksien huoneilmaan pääsyn estämisen periaatteet ovat ilmantiiveyden parantaminen ja rakenteellinen kapselointi. Näistä kapseloinnissa on suurimmat vaatimukset tiivistysratkaisuiden suhteen, jolloin rakenteen tulee olla tiivis sekä ilmavirtausten että diffuusiolla tapahtuvan aineen kulkeutumisen suhteen. Korjausrakentamisessa nämä ja vaurioituneiden rakennusmateriaalien poistaminen ovat yleisimmät korjausmenetelmät.

Sisäilmakorjaus

Sisäilmakorjauksilla pyritään varmistamaan rakennusten terveellisyys. Sisäilmakorjauksissa rakenteista peräisin olevien epäpuhtauksien haitallista kulkeutumista sisäilmaan pyritään estämään erilaisilla menetelmillä. Haitallisiksi aineiksi luetaan mm: mineraalikuidut, asbesti, radon, kreosootti, syöpävaaralliset PAH-yhdisteet ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet sekä homesienikasvustot.

Rakenteissa olevia epäpuhtauksia kulkeutuu sisäilmaan ilmavuotokohdissa. Tyypillisimpiä ilmavuotopaikkoja ovat lattia- ja seinäpintojen rajat, putkien läpiviennit, ikkunakarmien ja ulkoseinän liitokset sekä maanvaraisen laatan ja ulkoseinän liitokset.

Sisäilmakorjaus

Tiivistyskorjaus

Sisäilmakorjausten yhteydessä on huomattu, että myös tälle toimialalle on tullut tarve erikoistua ammattilaiseksi tiivistyskorjauksissa. Tätä varten on koulutus, joka pätevöittää rakennustiivistäjän sertifiointiin.

Rakenteiden tiivistäjä on sertifioitu ammattilainen, jolla on perustiedot yleisimmistä sisäilman ongelmien aiheuttajista, mutta erityisesti koulutus nykyaikaisten menetelmien hallinnasta, kun rakennus tiivistäen kapseloidaan, jotta haitta-aineet saadaan pidettyä pois tilojen sisäilmasta. Sertifioidun koulutus sopii hyvin jo peruskoulutuksen omaavalle rakennustyöntekijälle. 

Tuotteet

Tiivistämisessä käytettävien tuotteiden kirjo alkaa olla jo laaja ja niitä kehitetään koko ajan. Jonkin verran on eroavaisuuksia tuotteiden soveltuvuudessa ja käytettävyydessä eri tarpeisiin. Pääasiassa ne ovat kaksikomponenttisia, joka sekin edellyttää perehtymistä huolellisesti työtapoihin. 

Uskomme, että tuotteiden kehitys tulevaisuudessa seuraa samoja latuja, kuin aikanaan vesieristyssertifikaatin tuotetarpeet edellyttivät. Näin markkinoille tulee helpommin asennettavia, huokeampia ja kestävämpiä tuotteita ja menetelmiä, jotka täyttävät kuitenkin tiukat rakennustiivistämiseen vaadittava kriteerit. Kaikki rakennustiivistyksissä käytettävät tuotteet ovat M1-päästöluokiteltuja ja ne ovat päällemaalattavissa. 

Tiivistystyön onnistuminen mitataan korjausten valmistuttua merkkiainekokeella. Merkkiainekokeen tekotapa on tapauskohtainen noudattaen kuitenkin RT-kortin ja suunnitelmien ohjeita ja kriteerejä. Yleensä jo 10 pascalia on riittävä paine-ero mittausvaiheessa.

Parmaticin ammattilaiset

Yrityksemme on kouluttautunut jo monta sertifioitua rakenteiden tiivistäjää sekä myös työnjohtajia sertifikaatin vaatimuksia vastaaviksi tekijöiksi. He tuntevat tiivistettävät rakenteet ja ymmärtävät syyt ilmavirtauksiin ja vuotoihin. Tiivistysmateriaalit ja niiden työstö sekä asennus ovat erityisosaamista, jonka henkilösertifikaatin omaava henkilö hallitsee. Yrityksemme on menestyksellisesti korjannut jo useita rakennuksia – lähinnä kouluja ja päiväkoteja – tiivistyskorjauksilla. 

Ota yhteyttä alan ammattilaiseen! Toimimme pääkaupunkiseudulla.

 

Ota meihin yhteyttä