Asbestipurku Helsingissä ja muualla pk-seudulla

Asbestipurku Parmaticilta Helsingissä ja muualla pk-seudulla. Kyseessä on erikoisliikkeiden luvanvarainen työ eli yrityksen tulee olla aluehallintoviraston asbestipurkutyöluparekisterissä. Palvelemme yksityisiä, yrityksiä, taloyhtiöitä ja kaupunkeja. Meiltä myös asbestikartoitus. Ota meihin yhteyttä!

Pyydä tarjous

Asbestikartoitus Espoo, Helsinki ja Vantaa

Asbestikorjaus ammattilaiselta

Asbestin kartoitus ja korjaus

Asbestipurku alkaa kartoituksella 

Asbestipurkutöitä ennen on tehtävä riittävä ja kattava asbestikartoitus ja purkusuunnitelma. Kartoituksessa tulee käyttää asiantuntijaa, sillä oikein toteutettu kartoitus palvelee myös purkutyön riittävää hallintaa ja tuo kokonaissäästöjä. Pelkkä laboratorioanalyysi asbestipitoisuudesta ei ole kartoitusraportti, vaan toimii ainoastaan kartoituksen pohjana.

Kartoitus ja suunnittelu eivät ole luvanvaraisia töitä, toisin kuin asbestipurku, mutta asetus asbestityön turvallisuudesta vaatii, että tekijällä tulee olla riittävä perehtyneisyys asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Ennakkoilmoitus asbestipurkutöistä

Ennen asbestipurkutyön aloittamisesta yritys toimittaa AVI:n työsuojeluun asbestipurkutyön ennakkoilmoituksen, josta käy ilmi muun muassa purkutyökohde, tilaaja, purettavan asbestin laatu ja määrä sekä purkutyössä käytettävät ilmankäsittelylaitteet eli imurit ja alipaineistajat. Lisäksi ilmoitetaan purkutyöntekijöiden henkilötiedot sekä työn kesto. 

Osastointi vai kohdepoisto?

Tyypillisin sisätiloissa tehtävä asbestipurkutyö toteutetaan osastointimenetelmällä. Se toteutetaan alipaineistamalla osastoitava purkutila, jonne kuljetaan erikseen vielä osastoivien sulkutunnelien läpi. Alipaineiden seuranta tehdään mittalaitteiden avulla. Olennainen osa onnistunutta purkua on työn jälkeen varmistaa ilmanäytteiden avulla, että tila on vapaa asbestikuiduista. 

Toinen purkutapa on kohdepoisto. Tässä asbestipurkutyötyypissä käytetään asbestityöhön hyväksyttyä tehokasta imuria sekä luodaan tarvittaessa alipaineistus asbestiluokitetulla alipaineistajalla. Menetelmää käytetään mm. julkisivulevyjen poistossa. 

Purkutyötä tekevällä henkilöllä täytyy olla koulutus asbestipurkutyöhön. Se on osatutkinto talonrakennusalan ammattitutkintoa. Asbestipurkutöiden tekijöiden terveydentilaa seurataan lakisääteisesti kolmen vuoden välein.

Asbestipurkuun liittyvä lainsäädäntö

Asbestilainsäädäntö tiukentui merkittävästi vuoden 2016 alusta. Silloin ilmanäytteet tulivat merkittävään rooliin osana asbestipurkutöitä. Parantunut ja vaadittu dokumentointi on nostanut alan toimijoilta vaadittavaa tasoa, jonka avulla myös pyritään saamaan purkutyöt kerralla kuntoon. Ei ole ollut tavatonta, että edellisen purkutyön jäljiltä joudutaan tekemään koko pölynhallintajärjestelmä uudestaan, kun aikaisempaa purkutyötä ei ole toteutettu riittävän laajasti. 

Asbestipurun kustannukset

Kaiken tämän hallinta ja osaaminen on tietysti kustannuskysymys. Tekijöiden koulutus, asiantuntevat suunnittelijat, laadukas ja kallis laitteisto tiukkoine valvontoineen moninkertaistavat kustannukset vastaavaan normipurkutyöhön verrattuna. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna työnä se on onnistuessaan kertaluonteinen ja kysymys on kuitenkin ihmisten, niin tekijöiden kuin kaikkien tilojen käyttävien henkilöiden, turvallisuudesta.    

Asbestipurku kokeneelta osaajalta

Asbestipurku voidaan toteuttaa kauttamme Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla - koko pk-seudun alueella. Saat meiltä myös laadukkaan ja kattavan asbestikartoituksen, joka ohjaa suunnittelu- ja purkutyötä. Ota meihin yhteyttä ja kerro kohteestasi!

 

Pyydä tarjous