Luotettava ja laadukas rakennuskorjausyritys pääkaupunkiseudulla

Sisäilmakorjaus

Ota yhteyttä ja kysy lisää sisäilmakorjauksesta!

Sisäilmakorjausta monipuolisesti

Sisäilmakorjaus käsittää todella kattavan kirjon erilaisia korjauksia, jotka liitetään sisäilmakorjauksiin. Yksi yleisimpiä toimenpiteitä, ja esimerkiksi se mitä meiltä tilataan eniten, on rakenteiden tiivistykset. Eli kun tuntuu, että sukat pyörivät jalassa tai ikkunoista vetää, niin silloin tulemme tekemään tiivistyskorjausremontin.

Lattia- ja seinäliittymät sekä vedontunne

Tiivistyskorjauksessa esimerkiksi ulkoseinän lattiaseinäliittymät tiivistetään kunnolla. Tämä estää ulkoa tulevan ilman pääsyn huonetilaan ja sen jälkeen vedon tunne jalkoihin loppuu.

Ikkunat ja vedontunne

Ikkunoiden uusiminen tai niiden tiivistyskorjaus auttaa vedon tunteeseen. Ikkunakarmien ja rakenteiden välin tiivistäminen poistaa vedon ja myös energiatehokkuus paranee. Uuden ikkunan vaihtaminen samassa yhteydessä tapahtuu nopeasti.

sisäilmakorjaus

Sisäilman laadun parantaminen

Huono sisäilma julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa on ollut paljon otsikoissa. Useimmiten ongelmat alkavat, kun ilmastointikorjauksia tehdään vanhempiin rakennuksiin ottamatta huomioon niiden rakenteiden yhteensopimattomuutta uuteen tehokkaampaan, useimmiten, koneelliseen ilmanvaihtoon. Sisäilmakorjaukset itsessään ovat normaalia rakennuskorjausta, mutta toimenpiteet työn ohessa ovat todella haastavia, sillä ne vaativat tekijältä osaamista rakennusfysiikasta.

Onnistunut sisäilmakorjaus alkaa huolellisella suunnittelulla

Sisäilmakorjaukset ovat laaja kokonaisuus. Ehdottoman välttämätöntä on suunnitella työ huolellisesti niin, että kaikki sisäilmaan vaikuttavat tekijät on otettu huomioon. Paikkakorjaukset eivät ongelmaa poista.

Sisäilman parantaminen kapseloimalla

Kapselointi on yksi käsite sisäilman laadun parantamiseen ja samaan aikaan puhutaan myös tiivistyskorjauksesta. Kapselointi tehdään tiivistämällä lattiaseinä, kattoseinä ja sisänurkat tekemällä hyvä tiivistyskorjaus. Näin sisäilmaan ei pääse tulemaan rakenteista pölyä, villaa, tai muuta haitta-ainetta sekä vedon tunnetta. Kapselointi ja tiivistyskorjaus auttavat myös energiakustannuksiin, koska lämpö pysyy paremmin sisällä eikä ulkoa päin pääse rakenteista tulemaan kylmää ilmaa.

Tutustu referensseihimme

Freda 47 liiketila

”Remontti meni hyvin budjetissa ja aikataulussa. Kohteen liiketila saatiin heti remontin jälkeen vuokrattua, joten remontti tehtiin hyvään aikaan ja oli tarpeellinen. Parmatic teki työt sovitussa aikataulussa sekä pysyimme budjetissa, vaikka lisätöitä tulikin rakenneavausten jälkeen. Suosittelen Parmatic Oy:tä tekemään remontteja.”

Bridge Properties

Diana Sirius liiketila

”Remontti meni hyvin budjetissa ja aikataulussa. Kohteen liiketila oli ennakkoon vuokrattu ja remontti tehtiin yhteistyössä tulevan käyttäjän toiveiden mukaan. Parmatic teki työt sovitussa aikataulussa sekä pysyimme budjetissa, vaikka lisätöitä tulikin rakenneavausten jälkeen. Suosittelen Parmatic Oy:tä tekemään remontteja.”

Bridge Properties

Kylpyhuoneen laajennus

”Remontti meni hyvin ja tilaajana olen tyytyväinen lopputulokseen. Kylpyhuoneen laajennus oli iso muutos huoneistossa ja palvelee jatkossa todella hyvin asukkaita. Parmaticin työnjohdon kanssa oli helppo käydä asioista keskustelua ja jokainen muutos ja detalji saatiin sovittua sekä Parmatic jousti hyvin pikaisissakin muutoksissa.”

Yksityinen asiakas

Remontissa huomioimme tilojen käyttäjät

Sisäilmaongelmia on paljon julkisissa tiloissa ja ne haittaavat suurta ihmisjoukkoa päivittäin. Koska esimerkiksi koulua tai päiväkotia voi harvoin sulkea kokonaan puutteellisten väistötilojen vuoksi, sisäilmakorjaukset on tehtävä tilojen toiminnan ollessa käynnissä korjauksen aikana. Ja se vaatii remontin tekijöiltä erikoisosaamista.

Avainsana on alipaineistus

Alipaineistajat ohjaavat työmaan ilman kulkemaan suodatettuna turvallista reittiä sille erikseen varattuun säiliöön tai suoraan ulos. Työkohde osastoidaan tiiviiden eristysseinien kanssa työmaa-alueen muusta ympäristöstä.

Yhtenä työmenetelmänä on rakentaa eristävä alipaineistettu seinä. Tämä menetelmä on ollut käytössämme muun muassa päiväkodeissa, joissa päivittäinen toiminta on ollut mahdollista samassa huonetilassa korjattavan kohteen kanssa.

Pölynhallintatyön aikana on sisäilmakorjausten vaativampia työvaiheita. Kun työ on suunniteltu ja toteutus alkaa, on työalueen alkuperäinen ilmanvaihto eristetty työalueesta.

Sisäilmaongelmien aiheuttajia

Sisäilmaongelmia aiheutuu usein myös uudemmissa rakennuksissa kosteusongelmien vuoksi. Niitä aiheuttavat varsin yleisesti liian tiukkojen rakennusaikataulujen johdosta riittämättömät kuivumisajat eri työvaiheissa. Betonivalut, alustojen tasoitteet, mattoliimat ja saumojen eristeet väärin ja liian nopeasti tehtyinä rakennusvaiheissa voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja sisäilmaan. Tällaisten virheiden korjaus voi olla todella laajaa ja jopa peruskorjaukseen verrattavaa.

Putkirikkojen vuoksi aiheutuneet vesivahingot ovat myös syy sisäilmaongelmiin. Joskus vuoto havaitaan vasta hyvinkin pitkän ajan kuluttua ja kosteusarvot nousevat rakenteissa aiheuttaen sisäilman laadun heikkenemisen. Tällöin homekasvusto on päässyt jo alkamaan, kun vaurio on rakenteiden sisällä piilossa.

Tilaa sisäilmakorjaus Parmaticilta ja saat asiat kerralla kuntoon

Sisäilmakorjaukset sisältävät usein rakenteiden kuivatusta. Pahoin kastuneet rakenteet on mahdollista myös purkaa pois ja korvata uusilla. Näin säästetään aikaa ja kustannuksia. Kosteuskartoitukseen on olemassa omat erikoisliikkeensä, joiden kanssa yrityksemme yhteistyössä suunnittelee edullisimman ratkaisun.

Sisäilmakorjauksissa on työntekijöiden henkilösuojaus itsestäänselvyys. Meillä on tieto, taito ja kokemus suojata työntekijämme nykyaikaiset vaatimukset täyttävillä suojavarusteilla.

Sisäilmakorjaukset Parmatic Oy hoitaa pääsääntöisesti laskutustyöperusteisesti, koska työn kestoa ja laajuutta on lähes mahdotonta tietää etukäteen rakenteita purkamatta. Näin saadaan asiat kerralla kuntoon.

Puhdas sisäilma

Korjausrakentamisessa epäpuhtauksien huoneilmaan pääsyn estämisen periaatteet ovat ilmatiiviyden parantaminen ja rakenteellinen kapselointi. Näistä kapseloinnissa on suurimmat vaatimukset tiivistysratkaisujen suhteen, jolloin rakenteen tulee olla tiivis sekä ilmavirtausten että diffuusiolla tapahtuvan aineen kulkeutumisen suhteen. Korjausrakentamisessa nämä ja vaurioituneiden rakennusmateriaalien poistaminen ovat yleisimmät korjausmenetelmät.

Sisäilmakorjaus

Sisäilmakorjauksilla pyritään varmistamaan rakennusten terveellisyys. Sisäilmakorjauksissa rakenteista peräisin olevien epäpuhtauksien haitallista kulkeutumista sisäilmaan pyritään estämään erilaisilla menetelmillä. Haitallisiksi aineiksi luetaan muun muassa mineraalikuidut, asbesti, radon, kreosootti, syöpävaaralliset PAH-yhdisteet ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet sekä homesienikasvustot.

Rakenteissa olevia epäpuhtauksia kulkeutuu sisäilmaan ilmavuotokohdista. Tyypillisimpiä ilmavuotopaikkoja ovat lattia- ja seinäpintojen rajat, putkien läpiviennit, ikkunakarmien ja ulkoseinän liitokset sekä maanvaraisen laatan ja ulkoseinän liitokset.

Tiivistyskorjaus

Sisäilmakorjausten yhteydessä on huomattu, että myös tälle toimialalle on tullut tarve erikoistua ammattilaiseksi tiivistyskorjauksissa. Tätä varten on koulutus, joka pätevöittää rakennustiivistäjän sertifiointiin.

Rakenteiden tiivistäjä on sertifioitu ammattilainen, jolla on perustiedot yleisimmistä sisäilman ongelmien aiheuttajista, mutta erityisesti koulutus nykyaikaisten menetelmien hallinnasta, kun rakennus tiivistäen kapseloidaan, jotta haitta-aineet saadaan pidettyä pois tilojen sisäilmasta. Sertifiointikoulutus sopii hyvin jo peruskoulutuksen omaavalle rakennustyöntekijälle.

Tuotteet

Tiivistämisessä käytettävien tuotteiden kirjo alkaa olla jo laaja ja niitä kehitetään koko ajan. Jonkin verran on eroavaisuuksia tuotteiden soveltuvuudessa ja käytettävyydessä eri tarpeisiin. Pääasiassa ne ovat kaksikomponenttisia, joka sekin edellyttää perehtymistä huolellisesti työtapoihin.

Uskomme, että tuotteiden kehitys tulevaisuudessa seuraa samoja latuja, kuin aikanaan vesieristyssertifikaatin tuotetarpeet edellyttivät. Näin markkinoille tulee helpommin asennettavia, huokeampia ja kestävämpiä tuotteita sekä menetelmiä, jotka täyttävät tiukat rakennustiivistämiseen vaadittavat kriteerit. Kaikki rakennustiivistyksissä käytettävät tuotteet ovat M1-päästöluokiteltuja ja ne ovat päällemaalattavissa.

Tiivistystyön onnistuminen mitataan korjausten valmistuttua merkkiainekokeella. Merkkiainekokeen tekotapa on tapauskohtainen noudattaen kuitenkin RT-kortin ja suunnitelmien ohjeita ja kriteerejä. Yleensä jo 10 pascalia on riittävä paine-ero mittausvaiheessa.

Parmaticin ammattilaiset

Yrityksemme on kouluttautunut jo monta sertifioitua rakenteiden tiivistäjää sekä myös työnjohtajia sertifikaatin vaatimuksia vastaaviksi tekijöiksi. He tuntevat tiivistettävät rakenteet ja ymmärtävät syyt ilmavirtauksiin ja vuotoihin. Tiivistysmateriaalit ja niiden työstö sekä asennus ovat erityisosaamista, jonka henkilösertifikaatin omaava henkilö hallitsee. Yrityksemme on menestyksellisesti korjannut jo useita rakennuksia – lähinnä kouluja ja päiväkoteja – tiivistyskorjauksilla.

Ota yhteyttä alan ammattilaiseen! Toimimme pääkaupunkiseudulla.

etu ikoni

Omat työnjohtajat ja työntekijät
takaavat työn laadun ja palvelun joustavuuden

etu ikoni

Saat meidät nopeasti kiinni ja otamme toiveesi monipuolisesti huomioon

etu ikoni

Meille sovitussa aikataulussa pysyminen on kunniakysymys

etu ikoni

40v kokemus varmistaa edulliset kokonaiskustannukset

RALA Pätevyys Suomen vahvimmat logoKauppalehti menestyjätEko Kompassi logo

Parmatic Oy

 

Turuntie 20 D 78
02650 ESPOO

 

 

Copyright © 2024 Parmatic Oy