Luotettava ja laadukas rakennuskorjausyritys pääkaupunkiseudulla

Rakennuskorjaussuunnittelu

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Rakennuskorjaussuunnittelu on nimensä mukaisesti korjausrakentamisen suunnittelua eli miten ja millä menetelmillä rakennus korjataan. Teemme yhteistyökumppanimme kanssa teille suunnitelmat kustannustehokkaasti.

Valittavissa on 3 vaihtoehtoa, jolla jokainen suunnittelu tehdään laadukkaasti:

  1. Nopealla heti hommiin palvelulla, pidämme asiakkaan kanssa yhteisen palaverin, jossa on mukana tilaajan edustaja, suunnittelijat sekä Parmatic urakoitsijana. Työt saadaan käyntiin heti palaverin jälkeen ja tarvittavat suunnittelmat päivittyvät työn edetessä.
  2. Helppo mallilla suunnittelijat ja Parmatic käyvät kohteen läpi ja tekevät ehdotuksen tilaajalle. Työt saadaan käyntiin tilaajan hyväksynnän jälkeen. Suunnitelmia tehdään ja päivitetään töiden edetessä.
  3. Perinteisessä mallissa tehdään ensin suunnitelmat, jonka jälkeen työt aloitetaan.

Jokaisessa suunnittelussa teemme teille kustannusarvion aikatauluineen.

Toimimme pk-seudulla ja palvelemme yksityisiä, yrityksiä, taloyhtiöitä ja kaupunkeja. Ota meihin yhteyttä!

Miksi rakennuskorjaus?

Korjaamisella pidennetään rakennuksen elinkaarta ja kunnostetaan rakennuksen käyttöä haittaavat vauriot. Korjaustyöllä voidaan myös parantaa rakennuksen teknisiä ominaisuuksia, jolloin puhutaan perusparantamisesta. Korjaustyön yhteydessä tehdään usein myös tilamuutoksia, jotta rakennus vastaa paremmin tulevaa käyttöä. Muun muassa etätöiden yleistyessä on tullut lisätarvetta työtiloille kotona.

Tavoitteiden määrittely

Aloitettaessa rakennuskorjaussuunnittelua päätetään korjauksen tavoitteet, jotta korjausmenetelmä voidaan valita. Korjaustyön tavoitteena on jatkaa rakennuksen elinkaarta. Yleensä jokin tai jotkin rakenteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän, ja ne täytyy korjata. Esimerkiksi puurakenteinen julkisivu voi olla jo niin vaurioitunut, että se ei enää täytä tehtäväänsä eli suojaa muuta seinärakennetta viistosateelta ja toimi esteettisesti hyvännäköisenä julkisivuna. Tällöin pelkkä huoltomaalaus ei riitä.

Joskus rakennuksen korjaami rakennuksen seen herätään niin myöhään, että rakennuksessa on vaurioita, jotka haittaavat sen käyttöä. Sisäilmaongelmia aiheuttavat vauriot syntyvät vähitellen ja oireilut ym. havainnot tapahtuvat vasta, kun laho ja muut mikrobit ovat kehittyneet piilevissä rakenteissa pitkään.

Rakennusvaiheen virheet

Kiinteistössä voidaan tehdä valitettavasti jo rakennusvaiheessa virheellisiä ratkaisuja, jotka eivät suojaa rakenteita vaurioitumiselta. Ne ovat seurausta joko suunnittelu- tai rakentamisvirheistä. Vaurioita aiheutuu myös virheellisen käytön tai vaikkapa vesivahingon seurauksena.

Korjausmenetelmiä kosteusvaurioituneen rakennuksen korjaamisessa ovat kosteusteknisen toimivuuden parantaminen, rakenteiden uusiminen, rakenteiden kuivattaminen, rakenneosien ilmatiiveyden parantaminen, kapselointi, rakenteellinen kapselointi ja painesuhteiden muuttaminen. Näitä menetelmiä voidaan myös yhdistää. Korjausmenetelmän valinta voidaan tehdä vasta, kun rakennukselle on tehty ennen korjaussuunnittelua riittävän kattava kuntotutkimus.

Rakennusmääräykset

Korjausrakentamista ohjataan rakennusmääräyksillä ja viranomaisilla on vaatimuksia ja ohjeita korjausrakentamiselle. Periaatteena on, että jos korjaustyöllä on vaikutusta rakennuksen terveydelle ja turvallisuudelle, tulee korjaustyölle hakea rakennuslupa. Kantavien rakenteiden muutosten yhteydessä tämä lienee selkeintä.

Rakennusluvan tarpeen voi selvittää paikalliselta rakennusvalvonnalta. Korjausrakentamiseen tuli 2013 velvoite selvittää rakennusluvan vaativissa korjaustöissä onko energiatehokkuuden parantaminen korjauksen yhteydessä teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Tämä velvoite voi näin ollen myös vaikuttaa korjausratkaisuun.

Suunnittelu

Rakennuskorjaussuunnittelija toimii rakennetekniikan asiantuntijana korjauksen yhteydessä varmistaen rakenteelliset ratkaisut ja tehden suunnitelmat, joiden pohjalta korjaustyö tulee toteuttaa. Korjausmenetelmät valitaan korjauksen tavoitteiden ja rakennuksen kunnon perusteella. Korjausratkaisun tavoiteltu käyttöikä vaikuttaa menetelmän valintaan. Rakennuksen perusteellinen korjaaminen voidaan myös vaiheistaa jopa usean vuoden ajalle.

Korjaussuunnittelu on usein vaativampaa kuin vastaavan uudisrakennuksen suunnittelu, koska tekijän tulee tuntea vanhat rakenneratkaisut ja niiden toimintaperiaatteet sekä niille soveltuvat korjausratkaisut. Rakennuskorjaussuunnittelua usein täydennetään korjaustyön aikana, kun purkutöiden yhteydessä tulee ilmi asioita, joita ei kuntotutkimusten pistemäisissä rakenneavauksissa ole havaittu. Harvoin on myöskään kaikkea tietoa käytettävissä jo tehdyistä remonteista vuosien varrella.

Korjausrakentaminen elää ja voi hyvin

Vaikka Suomessakin alkaa näkyä kasvavana ilmiönä, että yhä nuorempia rakennuksia puretaan ja jyrätään maan tasalle, uskomme me Parmatic Oy:ssä, että korjausrakentaminen on yhä hallitseva keino säilyttää nykyinen rakennuskanta. Olemmekin laajentaneet palveluamme korjausrakentamisen suunnitteluun yhteistyökumppanimme kanssa.

Lakisääteiset vaatimukset liittyen kaikkeen rakentamiseen ja siihen kuuluva byrokratia on normaali kuluttajan silmissä varmasti hankalaa ja senpä takia me alan ammattilaisena haluamme olla palvelemassa asiakkaitamme niin suunnittelun ja lupa-asioiden pykäläviidakossa kuin myös toteuttamassa konkreettiset rakennuskorjaus hankkeet.

etu ikoni

Omat työnjohtajat ja työntekijät
takaavat työn laadun ja palvelun joustavuuden

etu ikoni

Saat meidät nopeasti kiinni ja otamme toiveesi monipuolisesti huomioon

etu ikoni

Meille sovitussa aikataulussa pysyminen on kunniakysymys

etu ikoni

40v kokemus varmistaa edulliset kokonaiskustannukset

RALA Pätevyys Suomen vahvimmat logoKauppalehti menestyjätEko Kompassi logo

Parmatic Oy

 

Turuntie 20 D 78
02650 ESPOO

 

 

Copyright © 2024 Parmatic Oy