Luotettava ja laadukas rakennuskorjausyritys pääkaupunkiseudulla

Asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus

Varaa asbesti- tai haitta-ainekartoitus

Asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus

Parmatic Oy:ltä ammattitaitoinen asbestikartoitus yksityisille, taloyhtiöille, yrityksille, kunnille sekä kaupungeille. Pienempiä remontteja varten tehdään rajattu kartoitus, missä on kuitenkin lain ja työturvallisuuden kannalta kaikki tarvittava tieto. Toimialuettamme ovat Helsinki, Espoo ja muu pk-seutu.

Asbestikartoitus asiantuntijalta

Asbestikartoitus tulee aina teettää asiantuntijalla. Oikealla tavalla tehty kartoitus palvelee koko asbestityön – myös purkutyön – riittävää hallintaa ja on myös tällöin kokonaisedullisin. On myös hyvä pitää mielessä, että pelkkä laboratorioanalyysi asbestipitoisuudesta ei ole kartoitusraportti. Sen pohjalta alkaa asbestikartoitustyö.

Rakennuskorjaustöissä asbestikartoitus tulee tehdä ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä, jos tehdään rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä. Eri aikakausilla käytetyissä materiaaleissa on tietty ennustettavuus ja viimeisimpänä ja yleisimpänä kartoituksen kohteena ovat olleet lattiavinyylilaatat, joissa materiaalia käytettiin aina 1980-luvun lopulle asti. Asbestia on käytetty niin laatoissa kuin kiinnitysliimoissa.

Asbestikartoitus Helsinki - Parmatic Oy
Asbestikartoitus Espoo - Parmatic Oy

Lainsäädännön muutos

Asbestilainsäädäntö muutettiin 2016 vuoden alusta. Keskeisimmät vaatimukset asunnoissa, taloyhtiöissä ja omakotitaloissa teetettävien remonttien kannalta ovat seuraavat:

  • Kartoitusvaatimus koskee kaikkia ennen vuotta 1994 valmistuneita rakennuksia, joissa tehdään purkutöitä. Näitä ovat esimerkiksi kylpyhuone- ja keittiöremontit, linjasaneeraukset sekä julkisivu- ja parvekesaneeraukset.
  • Remonttia tekevän tai sellaisen teettävän on huolehdittava, että asbestikartoitus tehdään ennen hankkeen aloittamista.
  • Asbestikartoitus edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on kysymyksessä olevan kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.
  • Kartoitus on teetettävä, vaikka olisi sovittu, että esimerkiksi kylpyhuone puretaan joka tapauksessa asbestipurkuna. Tällä varmistetaan, että asbestin määrä ja sijainti on dokumentoitu.
  • Kartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä piirustuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti.
  • Asbestipurkutöitä saa tehdä vain asbestipurkuun valtuutettu urakoitsija.

Mitä asbesti on?

Asbesti on yleisnimitys luonnossa esiintyville silikaattimineraaleille, joita on hyödynnetty rakennusteollisuudessa erittäin laajasti. Sitä on käytetty ennen esimerkiksi sauma- ja kiinnityslaasteissa, pintatasoitteissa , lattia- ja kattomateriaaleissa, julkisivulevyissä, putkieristeissä, julkisivumaaleissa ja lisäksi sitä on käytetty nopeuttamaan kiinnityslaastien kuivumista. Asbesti on ollut hyvä eristeaine ja sidosaine, joka kestää hyvin mekaanista rasitusta.

Asbestikuidut ovat vaarallisia ihmisen terveydelle, koska ne sisään hengitettynä eivät poistu keuhkoista kuitujen ”ongenkoukkumaisten” muotojen vuoksi. Asbesti on luonnonmineraali ja sen eri muotojen aiheuttamat terveysongelmat tutkitusti vaihtelevat materiaalin laadun ja altistuksen keston mukaan. Sen käyttö kiellettiin rakennusmateriaaleissa lopullisesti 1994.

Asbestikartoitus - Parmatic Oy

Tutustu referensseihimme

Freda 47 liiketila

”Remontti meni hyvin budjetissa ja aikataulussa. Kohteen liiketila saatiin heti remontin jälkeen vuokrattua, joten remontti tehtiin hyvään aikaan ja oli tarpeellinen. Parmatic teki työt sovitussa aikataulussa sekä pysyimme budjetissa, vaikka lisätöitä tulikin rakenneavausten jälkeen. Suosittelen Parmatic Oy:tä tekemään remontteja.”

Bridge Properties

Diana Sirius liiketila

”Remontti meni hyvin budjetissa ja aikataulussa. Kohteen liiketila oli ennakkoon vuokrattu ja remontti tehtiin yhteistyössä tulevan käyttäjän toiveiden mukaan. Parmatic teki työt sovitussa aikataulussa sekä pysyimme budjetissa, vaikka lisätöitä tulikin rakenneavausten jälkeen. Suosittelen Parmatic Oy:tä tekemään remontteja.”

Bridge Properties

Kylpyhuoneen laajennus

”Remontti meni hyvin ja tilaajana olen tyytyväinen lopputulokseen. Kylpyhuoneen laajennus oli iso muutos huoneistossa ja palvelee jatkossa todella hyvin asukkaita. Parmaticin työnjohdon kanssa oli helppo käydä asioista keskustelua ja jokainen muutos ja detalji saatiin sovittua sekä Parmatic jousti hyvin pikaisissakin muutoksissa.”

Yksityinen asiakas
Haitta-ainekartoitus - Parmatic Oy

Dokumentointi purkutyön ohjenuorana

Asbestikartoitustyö tulee dokumentoida huolellisesti, sillä se toimii onnistuneen asbestipurkutyön pohjana. Kartoitus antaa purkutyölle suunnan eli vaatiiko työ osastointimenetelmän – joka on yleisin tapa – vai voidaanko työ tehdä kohdepoistona. Tämä tulee yleensä kyseeseen pienemmissä purkutöissä. Dokumentointi on todella tärkeää, sillä lainsäädäntö asbestipurkutöistä on tiukentunut ja on myös kiinteistön arvon kannalta kannattavampaa, että tällaiset lakisääteiset kunnostustyöt on tehty asianmukaisesti kerralla kuntoon.

Ei syytä huoleen – Parmatic hoitaa asbestikartoituksen 

Jos asbestia löytyy rakenteista, ei pidä ollenkaan huolestua. Asbesti ei juurikaan säteile ilmaan vaarallisia ominaisuuksiaan kiinteissä valmiissa rakenteissa. Vasta kun rakenteita aletaan muuttamaan tai purkamaan, vapautuvat niissä olevat asbestikuidut haitallisesti ilmaan. 

Varminta on teettää asbestikartoitus kaikista purettavista materiaaleista asiantuntijan avulla riittävän kattavasti. Tämän vuosituhannen puolella tehty remontti ei takaa sitä, että edellinen korjaus on tehty asbestikartoitus huomioiden, sillä vanhoja rakenteita voi löytyä korjattujen alta. Varaa kartoitus kokeneelta ammattilaiselta Parmaticilta, jonka toimialuetta ovat Helsinki, Espoo ja muu pk-seutu. Meiltä myös asbestipurku ja haitta-ainekartoitus.

Haitta-ainekartoitus

Rakennuksissa aiheutuvien sisäilmaongelmien selvittämiseksi on yhä useammin tullut tarvetta tehdä kiinteistöille haitta-ainekartoitus. Parmatic Oy tekee kartoituksen kokeneesti ja ammattitaitoisesti pääkaupunkiseudun alueella. Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!

Haitta-ainekartoitus tuo mielenrauhaa

Jokainen rakennus tarvitsee jossain elinkaarensa vaiheessa korjausta tai kunnostusta, ja viimeistään tässä vaiheessa on syytä kartoittaa mahdolliset haitta-aineet purettavista rakenteista. Asbestikartoitus on tehtävä kaikille ennen 1994 rakennetuille rakennuksille.

Haitta-ainekartoitus aiheuttaa lisäkustannuksia ja voi pidentää korjausrakennusurakan kestoa, mutta tuo tärkeää tietoa kiinteistön terveellisyydestä. Samalla kiinteistön elinkaari pitenee ja säilyttää arvonsa myös tuleville polville. Parhaiten kartoitusten suorittamisen hallitsevat rakennusterveysasiantuntijat. Lista sertifioituiduista henkilöistä löytyy Eurofinsin nettisivuilta: www.eurofins.fi

Parmatic Oy tekee haitta-ainekartoituksen kokeneesti ja ammattitaitoisesti pääkaupunkiseudun alueella.
Mikrobivauriot paljastuvat haitta-ainekartoituksessa.

Terveyden ehdoilla

Sisäilmaongelmien aiheuttamien terveyshaittojen jatkuva kasvu on lisännyt aiheen tutkimista, jotta asuminen ja eläminen ei olisi huonosta ilmanlaadusta johtuva terveysriski.

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisiksi todetut haitta-aineet, kuten asbesti ja kreosootti ovat tunnetuimmat materiaalit, joita on käytetty aiemmin rakennuksissa. Lista haitallisista aineista on kuitenkin paljon pidempi.

Mikrobivauriot paljastuvat haitta-ainekartoituksessa

Oman luokkansa muodostavat mikrobivauriot, jotka ovat useimmiten seurausta kosteus- ja homevaurioista. Niiden tutkimisessa ammattilaisella on oltava hyvät perustiedot myös rakentamisesta sekä rakennusfysiikasta. Taustiedot rakennuksen historiasta (rakennussuunnitelmat/remontit) auttavat oleellisesti ammattilaista kartoittamaan mahdollisten mikrobivaurioiden syyt. 

Pelkkä sisäilman laadun analysointi ilman rakenneavauksia auttaa kertomaan vain sen, onko sisäilman mikrobiologia tavanomainen vai poikkeava. Jos tyydytään ottamaan vain näytteitä ilmasta- ja pintanäytteistä, ei voida päätellä varmasti, ettei vaurioita ole. Rakenteita avaamalla ja niistä saatavilla tutkimusnäytteillä saadaan huomattavasti luotettavampi tulos, jonka pohjalta voidaan tehdä pätevä korjaussuunnitelmaraportti.

Ilmanvaihdon tutkiminen osana haitta-ainekartoitusta

Haitta-ainekartoituksissa on tärkeää samalla kiinnittää huomiota kiinteistön ilmanvaihdon toimintaan ja kuntoon. Tässä riittävät ihan perustason mittaukset, jotta voidaan todeta riittävä ilman kulku oikeaan suuntaan. 

Usein haitta-ainekartoituksessa paljastuu rakennuksen epätiiveydet. Väärin toimivan ilmanvaihdon seurauksena ilma kulkeutuu rakenteiden ja saumojen kautta sisäilmaan ja tämä päästää haitta-aineet huoneilmaan. Ilmanvaihdon säätöjä tai tasapainotusta on vaikeaa tai lähes mahdotonta tehdä, jos hallitsemattomat ilmavuodot rakenteissa aiheutuvat rakennusvaiheessa jääneistä raoista, viallisista tai riittämättömistä höyrynsuluista tai muista vaillinaisista tai käytössä kuluneista tiivisteistä.

Puhdistamattomat ja huoltamattomat ilmanvaihtolaitteet ja hormit harvoin tuovat haitta-aineita huoneilmaan, mutta estävät ilmanvaihdon laadukkaan toiminnan ja aiheuttavat aikaa myöten tunkkaisen ilman.

Pyydä paikalle kokenut ammattilainen

Me Parmaticilla olemme tehneet töitä terveellisen asumisen puolesta jo pitkään, joten voit kääntyä turvallisin mielin puoleemme haitta-ainekartoitukseen liittyvissä asioissa. Toimimme pääkaupunkiseudun alueella ja palvelemme niin yksityishenkiöitä, taloyhtiöitä, yrityksiä, kuntia kuin kaupunkejakin.

etu ikoni

Omat työnjohtajat ja työntekijät
takaavat työn laadun ja palvelun joustavuuden

etu ikoni

Saat meidät nopeasti kiinni ja otamme toiveesi monipuolisesti huomioon

etu ikoni

Meille sovitussa aikataulussa pysyminen on kunniakysymys

etu ikoni

40v kokemus varmistaa edulliset kokonaiskustannukset

RALA Pätevyys Suomen vahvimmat logoKauppalehti menestyjätEko Kompassi logo

Parmatic Oy

 

Turuntie 20 D 78
02650 ESPOO

 

 

Copyright © 2024 Parmatic Oy