Kengityskorjaus

Ota yhteyttä pääkaupunkiseudulla toimivaan ammattilaiseen ja tilaa valesokkelin kengitys. Kengityskorjaus on menetelmä, jolla voidaan korjata pientalojen kosteusvaurioita ja pidentää kiinteistön elinikää vuosikymmeniä. Kysy lisää!

Ota meihin yhteyttä

Valesokkelin kengitys

Valesokkelirakennetta käytettiin tyypillisesti 1970-1980 -luvuilla rivi- ja pientaloissa. Sillä tavoiteltiin esteetöntä kulkua rakennukseen sisäänkäyntitason korkeuden ollessa lähellä rakennusta ympäröivän maanpinnan tasoa. Näin saatiin myös rakennus kokonaisuudessaan matalammaksi.

Jälkikäteen kuitenkin havaittiin, että valesokkeli on riskialtis ratkaisu ja se on luokiteltu riskirakenteeksi. Maaperästä nouseva kosteusrasitus tavoittaa sokkelin päällä olevat puiset rakenteet. Muutokset voidaan havaita asuintiloissa esimerkiksi kellarimaisena maaperän hajuna, ilman tunkkaisuutena tai nenän ja silmien oireiluna. Yleensä tässä vaiheessa herää epäily mikrobivauriosta ja sisäilmaongelmasta. Valesokkelin kengitys voi tässä kohtaa olla erinomainen vaihtoehto.

-">Kysy valesokkelin kengityksestä!

Kuntotutkimus selvittää korjaustarpeen

Vaurioepäilyn synnyttyä on syytä viipymättä kuntotutkimuksella selvittää vaurion olemassaolo ja mahdollinen korjaustarve. Näihin tutkimuksiin on sertifioituja kuntotarkastajia eli rakennusterveysasiantuntijoita. Heidän tietojaan voi etsiä nettisivuilta www.eurofins.fi.

Jos todetaan, että puiset runkorakenteet ovat vaurioituneet, ne voidaan korjata joko kengittämällä ja/tai tiivistyskorjauksella. Ennen toimenpiteitä on rakennuksen perustuksiin kohdistuva ulkopuolinen kosteusrasitus selvitettävä ja tarvittaessa korjattava. Esimerkiksi salaojien olemassaolo ja toiminta sekä maanpinnan korkeussuhteet rakennuksen välittömässä läheisyydessä kannattaa selvittää.

Kengityskorjaus

Kengityskorjaus voidaan tehdä vaihtamalla puisen runkorakenteen vaurioitunut alaosa teräskenkiin, (kevyt)betoniharkkoihin tai valettuun sokkeliin. Oleellista on, että kengittämisen jälkeen rakenne on sellainen, että kosteus ei pääse rakenteisiin. Suoraan betonia vasten oleva puu ei kestä ikuisesti kostean betonilaatan päällä. Kosteus nousee kapillaarisesti betonissa jos pihan vedenohjaukset ovat puutteelliset.

Vaurioituneen rakenteen poistamisessa tulee olla huolellinen. Kaikki vaurioituneet materiaalit poistetaan ja ennen uutta rakennetta kengitettävä alue puhdistetaan. Mikäli tätä vaihetta ei tehdä riittävän kattavasti, on vaarana, että uusikin rakenne vaurioituu vaikka muut vaiheet olisikin tehty kunnolla.

Puhdistus ja desinfiointi

Kengityksen jälkeen seinärakenne ja laatan pinta puhdistetaan imurilla desinfiointia varten. Desinfiointi tehdään valesokkelikengän, harkkomuurauksen tai betonoinnin asentamisen jälkeen ennen uusien eristeiden laittamista. Desinfioinnilla varmistetaan, että rakenteet ovat varmasti puhtaat ennen uusien eristeiden asentamista ja seinän levytystä.

Rungon kengittämisen jälkeen tulee uusi rakenne saattaa ilmatiiviiksi. Korjattavan rakenteen höyrynsulun jatkuvuus on syytä varmistaa teippaamalla kaikki saumat. Laatan ja kengitetyn seinän välinen rako tulee tiivistää erityisen huolellisesti. Oikeiden tarkoitukseen luotujen tuotteiden sekä tiivistyskorjaukseen perehtyneen sertifioidun työvoiman käyttäminen ovat edellytyksiä onnistuneelle korjaukselle. Sertifioidut rakennustiivisitäjät löytää helposti nettisivuilta www.eurofins.fi.

Pintarakenteiden asennus

Kengityskorjaustoimenpiteiden jälkeen korjatun seinän pintarakenteiden asennuksessa tulee kiinnittää erityishuomio siihen, että pintarakennusvaiheessa ei aiheuteta vahinkoa korjatulle rakenteelle. Esimerkiksi lähes viimeisenä toimenpiteenä tehtävässä lattialistojen asennuksessa on huomioitava, että listojen kiinnitys tehdään liimaten, sillä naulaamalla tai ruuvaamalla vaurioitetaan muuten onnistuneen laatan ja seinän tiiveyskorjaus.

Tilaa valesokkelin kengitys Parmaticilta

Kengityskorjaus on yleistynyt voimakkaasti tapana ratkaista tietyn aikakauden jo realisoituneet kosteusvauriot pientaloissa. Tekniikka on toimivaa ja sitä kehitetään jatkuvasti erityisesti tiivistysmateriaalien ja niiden asentamisen osalta. Näillä korjauksilla pidennetään rakennuksen elinkaarta hyvinkin 10-20 vuotta. 

Ota yhteyttä Parmaticiin ja kysy lisää! Valesokkelin kengitys onnistuu kauttamme Helsingissä ja muualla pk-seudulla. 

Ota meihin yhteyttä