Sisäilmakorjaukset

Suoritamme onnistuneet sisäilmakorjaukset pääkaupunkiseudulla kohta jo 40 vuoden kokemuksella.

Kun tilaat sisäilmakorjauksen urakoijaksi Parmaticin, saat asiat kerralla kuntoon.

Huono sisäilma julkisissa rakennuksissa on ollut paljon otsikoissa. Useimmiten ongelmat alkavat, kun ilmastointikorjauksia tehdään vanhempiin rakennuksiin ottamatta huomion niiden rakenteiden yhteensopimattomuutta uuteen tehokkaampaan - useimmiten - koneelliseen ilmanvaihtoon. Sisäilmakorjaukset itsessään ovat normaalia rakennuskorjausta, mutta toimenpiteet työn ohessa todella haastavia, ne vaativat tekijöiltä osaamista rakennusfysiikasta.

Onnistunut sisäilmakorjaus alkaa huolellisella suunnittelulla

Sisäilmakorjaukset ovat laaja kokonaisuus. Ehdottoman välttämätöntä on suunnitella työ huolellisesti niin, kaikki sisäilmaan vaikuttavat tekijät on otettu huomioon. Paikkakorjaukset eivät ongelmaa poista.

Pyydä tarjous »

Sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjaukset

Remontissa huomioimme tilojen käyttäjät

Sisäilmaongelmia on paljon julkisissa tiloissa ja haittaavat suurta ihmisjoukkoa päivittäin. Koska esim. koulua tai päiväkotia voi harvoin sulkea kokonaan puutteellisten väistötilojen vuoksi, sisäilmakorjaukset on tehtävä tilojen toiminnan ollessa käynnissä korjauksen aikana, ja vaatii työntekijöiltä erikoisosaamista.

Avainsana on alipaineistus

Alipaineistajat ohjaavat työmaan ilman kulkemaan suodatettuna turvallista reittiä sille erikseen varattuun säiliöön tai suoraan ulos. Työkohde osastoidaan tiiviiden eristysseinien kanssa työmaa-alueen muusta ympäristöstä.

Yhtenä työmenetelmänä on rakentaa eristävä alipaineistettu seinä. Tämä menetelmä on ollut käytössämme mm päiväkodeissa, joissa toiminnat ovat olleet mahdollisia samassa huonetilassa korjattavan kohteen kanssa.

Pölynhallinta työn aikana on sisäilmakorjausten vaativimpia työvaiheita. Kun työ on suunniteltu ja toteutus alkaa, on työalueen alkuperäinen ilmanvaihto eristetty työalueesta.

Sisäilmaongelmien aiheuttajia

Sisäilmaongelmia aiheutuu uudemmissakin rakennuksissa kosteusongelmien vuoksi. Niitä aiheuttavat varsin yleisesti liian tiukkojen rakennusaikataulujen johdosta riittämättömät kuivumisajat eri työvaiheissa. Betonivalut, alustojen tasoitteet, mattoliimat ja saumojen eristeet väärin ja liian nopeasti tehtyinä rakennusvaiheissa voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja sisäilmaan. Tällaisten virheiden korjaus voi olla todella laajaa ja peruskorjaukseen verrattavaa.

Putkirikkojen vuoksi aiheutuneet vesivahingot ovat myös syy sisäilmaongelmiin. Joskus vuoto havaitaan vasta hyvinkin pitkän ajan kuluttua ja kosteusarvot nousevat rakenteissa aiheuttaen sisäilman laadun heikkenemisen. Homekasvusto on päässyt jo alkamaan, kun vaurio on rakenteiden sisällä piilossa.

Tilaa sisäilmakorjaus Parmaticilta ja saat asiat kerralla kuntoon

Sisäilmakorjaukset sisältävät usein rakenteiden kuivatusta. Pahoin kastuneet rakenteet on mahdollista myös purkaa pois ja korvata uusilla. Näin säästetään aikaa ja kustannuksia. Kosteuskartoitukseen on olemassa omat erikoisliikkeensä, joiden kanssa yrityksemme yhteistyössä suunnittelee edullisimman ratkaisun.

Sisäilmakorjauksissa on työntekijöiden henkilösuojaus itsestäänselvyys. Meillä on tieto, taito ja kokemus suojata työntekijämme nykyaikaiset vaatimukset täyttävillä suojavarusteilla.

Sisäilmakorjaukset Parmatic Oy hoitaa pääsääntöisesti laskutustyöperusteisesti, koska työn kestoa ja laajuutta on lähes mahdotonta tietää etukäteen rakenteita purkamatta. Näin saadaan asiat kerralla kuntoon.

Ota yhteyttä »